Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 22/07/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:45

Châu Âu

Tiêu dùng của người dân Pháp

****

0.40%

-0.20%

15:30

Anh

Cuộc họp của MPC

*****

0-0-9

0-0-9

16:00

Châu Âu

Đơn hàng công nghiệp mới

****

1.90%

-1.00%

19:30

Canada

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

*****

0.30%

-0.50%

19:30

Canada

Doanh số bán lẻ (T)

****

0.50%

-0.80%

21:00

Mỹ

Cuộc điều trần của chủ tịch Fed

*****

 

 

21:00

Mỹ

Giá nhà toàn quốc

***

-0.20%

-0.10%

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu thô

****

 

-2.8M

Image
icon
iconicon