Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 22/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:00

Châu Âu

Chỉ số IFO Đức

*****

85.1

84.2

19:00

Châu Âu

Phát biểu của Trichet

****

 

 

Image
icon
iconicon