Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 21/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 21/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

9:00

Newzealand

Chi tiêu qua thẻ tín dụng (N)

* * *

 

-0.4%

11:30

Nhật

Hoạt động công nghiệp (T)

* * *

1.1%

-0.6%

12:00

Nhật

Báo cáo hàng tháng của BOJ

* * * *

 

 

17:00

Thụy Sỹ

Bản tin hàng quý của SNB

* * *

 

 

20:30

Canada

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

* * * * *

0.5%

1.1%

20:30

Canada

Doanh số bán lẻ (T)

* * * *

0.9%

1.0%

Image
icon
iconicon