Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 21/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

14:00

Châu Âu

PMI sản xuất tạm tính_Pháp

* * * *

49.1

48.1

14:00

Châu Âu

PMI dịch vụ tạm tính_Pháp

* * * *

46.6

45.5

14:30

Châu Âu

PMI sản xuất tạm tính_Đức

* * * *

47.1

45.7

14:30

Châu Âu

PMI dịch vụ tạm tính_Đức

* * * *

48.8

48.1

15:00

Châu Âu

PMI sản xuất tạm tính

* * * *

47.8

46.3

15:00

Châu Âu

PMI dịch vụ tạm tính

* * * *

46.6

45.7

21:00

Mỹ

Doanh số nhà cũ

* * * * *

5.03M

4.89M

21:00

Mỹ

Phát biểu của chủ tịch FED_Bernanke

* * * * *

 

 

Image
icon
iconicon