Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 21/01/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 2/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

15:00

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất Pháp

* * * *

55.1 

54.7

15:00

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ Pháp

* * * *

59.3 

58.7

15:30

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất Đức

* * * *

53.0 

52.7

15:30

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ Đức

* * * *

52.1 

51.6 

16:00

Châu Âu

Họp báo của ECB

* * * *

 

 

16:00

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất

* * * *

52.1 

51.6 

16:00

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ

* * * *

54.1 

53.6

16:30

Anh

Vay ròng của khu vực công

* * * *

18.6B 

20.3B 

18:00

Anh

Kỳ vọng đơn hàng công nghiệp CBI

* * * *

-39

-42

20:30

Canada

Doanh số bán lẻ (T)

* * * *

0.4% 

0.3%

20:30

Mỹ

Số người thất nghiệp tuần trước

* * * * *

441k 

444k

22:00

Mỹ

Chỉ số giá sản xuất bang Philadelphia

* * * * *

18.2 

20.4 

22:00

Mỹ

Chỉ số hàng đầu (T)

* * *

0.7% 

0.9% 

22:30

Canada

Báo cáo chính sách tiền tệ của BOC

* * * * *

 

 

23:00

Mỹ

Dự trữ dầu

* * *

 

3.7M

23:15

Canada

Họp báo của BOC

* * * * *

 

 

Image
icon
iconicon