Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 20/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 20/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:00

Châu âu

PPI (T)_Đức

* * * *

0.1%

-0.5%

15:00

Châu âu

Phát biểu của chủ tịch Buba_Weber

* * * *

 

 

16:15

Thụy sỹ

Phát biểu của chủ tịch SNB_ Roth

* * * *

 

 

17:30

Châu âu

Phát biểu của chủ tịch ECB_Trichet

* * * *

 

 

 

Image
icon
iconicon