Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 20/08/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 20/08/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

8:45

Úc

Buổi phát biểu của Battellino

* * * *

 

 

18:00

Canada

CPI lõi (T)

* * * * *

0.1%

-0.1%

18:00

Canada

CPI 

* * * *

0.0%

-0.1%

 

Image
icon
iconicon