Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 19/08/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 19/08/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

11:30

Nhật

Hoạt động công nghiệp (T)

* * *

-0.2%

0.2%

13:00

Châu Âu

PPI Đức (T)

* * * *

0.2%

0.6%

15:30

Anh

Doanh số bán lẻ (T)

* * * * *

0.4%

0.7%

15:30

Anh

Lượng nhà vay thế chấp được thông qua (T)

* * * *

47K

48K

15:30

Anh

Vay ròng của khu vực công

* * * *

5.1B

14.5B

15:30

Anh

Cung tiền M4 (T)

* * *

0.2%

0.0%

17:00

Anh

Kỳ vọng đơn hàng công nghiệp CBI

* * * *

-14

-16

19:30

Canada

Chỉ số hàng đầu (T)

* * * *

0.7&

1.0%

19:30

Canada

Doanh số bán buôn (T)

* * * *

0.4%

-0.1%

19:30

Mỹ

Số người thất nghiệp hàng tuần

* * * * *

479K

484K

21:00

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang Philly

* * * * *

7.2

5.1

21:00

Mỹ

Chỉ số hàng đầu CB (T)

* * * * *

0.2%

-0.2%

23:30

Mỹ

Buổi phát biểu của James Bullar

* * * *

 

 

 

Image
icon
iconicon