Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 19/07/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 19/07/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

6:00

Nhật

Nghỉ lễ

 

 

 

6:01

Anh

Giá nhà toàn quốc Rightmove

* * * *

 

0.3%

15:00

Châu Âu

Tài khoản vãng lai

* * * *

-3B

-5.1B

19:30

Canada

Giao dịch chứng khoán của GDT nước ngoài

* * * *

8.05B

12.36B

20:00

Mỹ

Phát biểu của Duke

* * *

 

 

Image
icon
iconicon