Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 18/9/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 18/9/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

12:00

Nhật

Báo cáo hàng tháng của NHTW

* * * *

 

 

13:00

Châu âu

PPI (T)_Đức

* * * *

0.1%

-1.5%

15:00

Châu âu

Tài khoản vãng lai

* * * *

-4.3B

-5.3B

15:30

Anh

Cho vay ròng khu vực công

* * * *

17.7B

8.0B

15:30

Anh

Mức cung tiền M4 (T)

* * *

0.7%

1.5%

19:30

Canada

Doanh số bán buôn

* * * *

0.7%

0.6%

Image
icon
iconicon