Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 18/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 18/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:00

Châu âu

PPI (T)_Đức

* * * *

0.2%

0.0%

16:00

Châu âu

Môi trường kinh doanh Ifo_Đức

* * * * *

94.6

93.9

16:00

Châu âu

Tài khoản vãng lai

* * * *

-2.3B

-5.4B

16:30

Anh

Cho vay rong khu vực công

* * * * *

23.1B

11.4B

16:30

Anh

Mức cung tiền M4

* * *

1.4%

1.6%

16:30

Anh

Đầu tư thương mại điều chỉnh (Q)

* * *

-2.8%

-3.0%

17:00

Châu âu

Cán cân thương mại

* * *

5.7B

6.8B

20:30

Canada

Doanh số bán buôn (T)

* * * *

0.4%

0.2%

 

Image
icon
iconicon