Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 18/08/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 18/08/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

7:30

Úc

Chỉ số hàng đầu MI (T)

* * * *

 

0.2%

8:30

Úc

Chỉ số lương (T)

* * * *

0.9%

0.9%

15:30

Anh

Kết quả cuộc họp của MPC

* * * * *

1-0-8

1-0-7

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu thô

* * * *

 

-3.0M

 

Image
icon
iconicon