Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 18/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

8:30

Úc

Cuộc họp chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

15:30

Anh

CPI (N)

* * * * *

1.6%

1.8%

15:30

Anh

CPI hạt nhân (N)

* * * *

1.5%

1.6%

16:00

Châu Âu

Niềm tin kinh tế ZEW Đức

* * * * *

45.20

39.50

16:00

Châu Âu

Niềm tin kinh tế ZEW

* * * *

44.60

39.50

19:30

Canada

Đầu tư ròng vào chứng khoán của NN

* * * *

16.25B

18.89B

19:30

Mỹ

Lượng nhà được cấp phép xây dựng

* * * * *

0.58B

0.57M

19:30

Mỹ

PPI (T)

* * * * *

-0.2%

1.8%

19:30

Mỹ

PPI hạt nhân (T)

* * * *

0.1%

0.5%

19:30

Mỹ

Lượng nhà khởi công

* * * *

0.60B

0.58M

Image
icon
iconicon