Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 17/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 17/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

16:30

Anh

CPI (N)

* * * * *

1.4%

1.1%

16:30

Anh

RPI (N)

* * * *

-0.9%

-1.4%

16:30

Anh

CPI hạt nhân (N)

* * *

1.7%

1.7%

17:00

Châu âu

Cán cân thương mại

* * *

-0.9B

1.0B

17:30

Mỹ

Phát biểu của thành viên FOMC_Yellen

* * * *

 

 

20:30

Mỹ

PPI (T)

* * * * *

0.6%

-0.6%

20:30

Mỹ

PPI hạt nhân (T)

* * * *

0.1%

-0.1%

21:00

Mỹ

Đầu tư ròng dài hạn TIC

* * * * *

27.3B

28.6B

21:15

Mỹ

Tỷ lệ sử dụng công suất

* * * *

70.9%

70.5%

21:15

Mỹ

Sản xuất công nghiệp (T)

* * * *

0.4%

0.7%

22:15

Mỹ

Phát biểu của thành viên FOMC_Lacker

* * * *

 

 

Image
icon
iconicon