Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 17/07/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

16:00

Châu Âu

Cán cân thưong mại

***

1.2B

-0.3B

18:00

Canada

CPI hạt nhân (T)

*****

0.00%

0.40%

18:00

Canada

CPI (T)

****

0.30%

0.70%

19:30

Canada

Chỉ số hàng đầu (T)

***

0.20%

-0.10%

19:30

Mỹ

Số nhà được cấp phép

*****

0.52M

0.52M

19:30

Mỹ

Số nhà đang xây

****

0.53M

0.53M

Image
icon
iconicon