Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 17/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:30

Anh

Số người thất nghiệp

*****

61.8K

57.1K

15:30

Anh

Kết quả cuộc họp MPC

*****

0-0-9

0-0-9

19:30

Mỹ

CPI hạt nhân (T)

*****

0.1%

0.3%

19:30

Mỹ

Tài khoản vãng lai

****

-85B

-133B

20:00

Mỹ

Phát biểu của chủ tịch Fed

*****

 

 

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu

****

-1.8M

-4.4M

Image
icon
iconicon