Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 16/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 16/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

15:15

Anh

Phát biểu của thành viên MPC_Tucker

* * * *

 

 

15:50

Châu âu

Phát biểu của chủ tịch Duba_ Weber

* * * *

 

 

17:00

Châu âu

CPI (N)

* * * *

-0.1%

-0.1%

17:00

Châu âu

CPI hạt nhân (T)

* * * *

1.2%

1.2%

20:30

Canada

Doanh số sản xuất (T)

* * * *

1.0%

-2.1%

20:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

* * * * *

0.4%

0.5%

20:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ (T)

* * * * *

1.0%

-1.5%

20:30

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang New Jork

* * * *

29.9

34.6

22:00

Mỹ

Dự trữ kinh doanh (T)

* * * *

-0.7%

-1.5%

Image
icon
iconicon