Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 16/07/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 16/07/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

5:45

Newzealand

CPI (Q)

* * * * *

 0.5%

0.5%

6:50

Nhật

Hoạt động công nghiệp (T)

* * * *

 -0.7%

-0.7%

12:00

Nhật

Báo cáo hàng tháng của BOJ

* * * *

 

 

15:00

Châu Âu

Cán cân thương mại Ý

* * *

 -0.75B

-0.75B

16:00

Châu Âu

Cán cân thương mại

* * *

 -1.4B

1.4B

19:30

Canada

Chỉ số hàng đầu (T)

* * * *

 0.5%

0.5%

19:30

Mỹ

Cpi hạt nhân (T)

* * * * *

 0.1%

0.1%

19:30

Mỹ

CPI (T)

* * * *

 0.1%

0.1%

20:00

Mỹ

Giao dịch ròng dài hạn TIC

* * * * *

 73.7B

73.7B

20:50

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng Michigan

* * * * *

 74.1

74.1

Image
icon
iconicon