Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 16/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 16/06/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:50

Anh

CPI (N)

*****

1.9%

2.3%

16:00

Châu Âu

Chỉ số ZEW của Đức

*****

35.1

31.1

16:00

Châu Âu

CPI

****

0.0%

0.0%

19:30

Mỹ

Lượng nhà được cấp phép

*****

0.50M

0.50M

19:30

Mỹ

PPI (T)

*****

0.6%

0.3%

19:30

Mỹ

Lượng nhà đang xây

****

0.48M

0.46M

20:15

Mỹ

Sản lượng công nghiệp (T)

****

-0.7%

-0.5%

Image
icon
iconicon