Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 15/9/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 15/9/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

8:30

Úc

Họp bàn về chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

8:30

Úc

Lượng nhà khởi công (Q)

* * * *

2.1%

-4.0%

13:45

Châu âu

CPI  (T)_Pháp

* * *

0.4%

-0.4%

14:15

Thụy Sỹ

Sản lượng công nghiệp (Q)

* * * *

7.8%

-13.1%

15:30

Anh

CPI (N)

* * * * *

1.4%

1.8%

15:30

Anh

RPI (N)

* * * *

-1.5%

-1.4%

15:30

Anh

CPI hạt nhân (N)

* * *

1.6%

1.8%

15:30

Anh

DCLG HPI (N)

* * *

-9.5%

-10.7%

15:45

Anh

Báo cáo về lạm phát

* * * * *

 

 

16:00

Châu âu

Niềm tin kinh tế ZEW_Đức

* * * * *

   59.9

   56.1

16:00

Châu âu

Niềm tin kinh tế ZEW

* * * *

   57.8

   54.9

19:30

Canada

Năng suất lao động (Q)

* * *

0.4%

0.3%

19:30

Canada

Doanh số xe mới (T)

* * * * *

5.1%

-0.6%

19:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

* * * * *

0.4%

-0.6%

19:30

Mỹ

PPI (T)

* * * * *

0.9%

-0.9%

19:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ (T)

* * * * *

1.9%

-0.1%

19:30

Mỹ

PPI hạt nhân (T)

* * * *

0.1%

-0.1%

19:30

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang New York

* * * *

   14.7

   12.1

20:30

Canada

Phát biểu của đại diên BOC_Murray

* * * *

 

 

21:00

Mỹ

Phát biểu Bernake

Image
icon
iconicon