Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 15/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 15/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:45

Châu âu

CPI (T)_Pháp

* * *

0.3%

0.1%

15:15

Thụy Sỹ

Sản lượng công nghiệp (Q)

* * * *

0.4%

2.7%

16:30

Anh

CPI (N)

* * * * *

1.8%

1.5%

16:30

Anh

RPI (N)

* * * *

0.2%

-0.8%

16:30

Anh

CPI (N) hạt nhân

* * *

1.8%

1.8%

16:30

Anh

DCLG HPI (N)

* * *

-2.3%

-4.1%

17:00

Châu âu

Niềm tin nền kinh tế ZEW_Đức

* * * * *

50.1

51.1

17:00

Châu âu

Niềm tin kinh tế ZEW

* * * *

50.9

51.8

20:30

Canada

Năng suất lao động (Q)

* * * *

-0.4%

0.0%

20:30

Canada

Chỉ số hàng đầu (T)

* * * *

0.6%

0.7%

20:30

Canada

Doanh số xe mới (T)

* * *

3.1%

1.2%

20:30

Mỹ

PPI (T)

* * * * *

0.8%

0.3%

20:30

Mỹ

PPI hạt nhân (T)

* * * *

0.3%

-0.6%

20:30

Mỹ

Chỉ số sản xuất bang NY

* * * *

24.7

23.5

21:00

Mỹ

Đầu tư ròng dài hạn

* * * * *

38.3B

40.7B

21:15

Mỹ

Khả năng sử dụng vốn

* * * *

71.1%

70.7%

21:15

Mỹ

Sản lượng công nghiệp (T)

* * * *

0.6%

0.1%

23:40

Thụy Sỹ

Phát biểu của chủ tịch SNB_Roth

* * * *

 

 

 

Image
icon
iconicon