Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 15/07/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:30

Anh

Số người thất nghiệp

****

41.9K

39.3K

15:30

Anh

Tỷ lệ thất nghiệp

****

7.40%

7.20%

16:00

Châu Âu

CPI (N)

****

-0.10%

-0.10%

16:00

Châu Âu

CPI hạt nhân (N)

*****

1.50%

1.50%

19:30

Mỹ

CPI hạt nhân (T)

*****

0.20%

0.10%

19:30

Mỹ

CPI (T)

****

0.60%

0.10%

19:30

Mỹ

Chỉ số sản xuất tại New York

****

-5.3

-9.4

20:15

Mỹ

Sản lượng công nghiệp

*****

-0.60%

-1.10%

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu

****

 

-2.9M

Image
icon
iconicon