Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 15/06/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 15/06/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

19:30

Mỹ

Chỉ số sản xuất tại New York

****

-4.7

-4.6

19:45

Mỹ

Phát biểu của Tarullo

****

 

 

20:00

Mỹ

Giao dịch ròng dài hạn

*****

58.1B

55.8B

Image
icon
iconicon