Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 15/01/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 14/01/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

15:15

Thụy Sỹ

Chỉ số giá sản xuất (T)

* * * *

0.002

0.0%

17:00

Châu Âu

CPI (N)

* * * *

0.9%

0.9%

17:00

Châu Âu

CPI hạt nhân (N)

* * * *

1.0%

1.0%

17:00

Châu Âu

Cán cân thương mại

* * *

5.4B

1.0%

17:00

Anh

Chỉ số hàng đầu CB

* * *

 

3B

20:30

Mỹ

CPI hạt nhân (T)

* * * * *

0.1%

0

20:30

Mỹ

CPI (T)

* * * *

0.2%

0.004

21:15

Mỹ

Chỉ số sản xuất tại New York

* * * *

11.2

2.6

21:15

Mỹ

Sản lượng công nghiệp

* * * *

0.7%

0.008

21:55

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng Michigan

* * * **

73.7

0.725

Image
icon
iconicon