Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 14/9/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 14/9/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

11:30

Nhật

Sản lượng công nghiệp điều chỉnh (T)

* * *

1.9%

1.9%

14:15

Thụy Sỹ

PPI (T)

* * * *

0.1%

0.0%

16:00

Châu âu

Sản lượng công nghiệp (T)

* * * *

-0.3%

-0.6%

16:00

Châu âu

Thay đổi việc làm (Q)

* * *

 

-0.8%

19:30

Canada

Tỷ lệ sử dụng vốn

* * *

66.0%

69.3%

19:35

Mỹ

Phát biểu của thành viên FOMC_Duke

* * *

 

 

23:00

Mỹ

Phát biểu của tổng thổng Obama

* * *

 

 

23:30

Mỹ

Phát biểu của thành viên FOMC_Lacker

* * * *

 

 

 

Image
icon
iconicon