Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 14/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 14/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

11:30

Nhật

Sản lượng công nghiệp điều chỉnh (T)

* * *

0.5%

0.5%

15:15

Thụy Sỹ

PPI (T)

* * *

0.2%

-0.4%

17:00

Châu âu

Sản lượng công nghiệp (T)

* * * *

-0.6%

0.3%

17:00

Châu âu

Thay đổi việc làm (Q)

* * * *

 

-0.5%

20:30

Canada

Khả năng sử dụng vốn

* * *

67.5%

67.4%

Image
icon
iconicon