Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 14/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

6:30

Úc

Phát biểu quan chức RBA_ Stevens

* * * * *

 

 

6:50

Nhật

Biên bản cuộc họp vền chính sách TT

* * * *

 

 

16:00

Châu Âu

CPI (N)

* * * *

-0.60%

-0.60%

16:00

Châu Âu

CPI hạt nhân

* * * *

1.40%

1.40%

19:30

Canada

Doanh số sản xuất

* * * *

-0.20%

-6.00%

19:30

Canada

Doanh số xe mới (T)

* * *

-0.90%

1.00%

19:30

Mỹ

CPI hạt nhân

* * * * *

0.10%

0.20%

19:30

Mỹ

CPI (T)

* * * *

0.00%

0.70%

20:15

Mỹ

Tỷ lệ sử dụng công suất

* * * *

68.10%

68.00%

20:15

Mỹ

Sản lượng công nghiệp (T)

* * * *

0.10%

-0.40%

20:55

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng (ĐH Michigan)

* * * *

68.6

66

20:55

Mỹ

Lạm phát kỳ vọng (ĐH Michigan)

* * *

 

2.90%

Image
icon
iconicon