Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 14/07/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 14/07/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

1:00

Mỹ

Ngân sách liên bang

* * * *

-81.6B

-135.9B

5:45

Newzealand

Doanh số bán lẻ (T)

* * * * *

0.6%

-0.3%

5:45

Newzealand

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

* * * *

0.6%

-0,2%

6:01

Anh

Niềm tin tiêu dùng toàn quốc

* * * *

64

65

7:30

Úc

Niềm tin tiêu dùng Westpac

* * * *

 

-5.7%

13:00

Châu Âu

Pháp nghĩ lễ

 

 

 

15:30

Anh

Thay đổi lao động

* * * * *

-20.2K

-30.9K

15:30

Anh

Thu nhập bình quân (3T/N)

* * * *

3.11%

4.2%

15:30

Anh

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

7.9%

7.9%

16:00

Châu Âu

CPI

* * * *

1.4%

1.4%

16:00

Châu Âu

CPI hạt nhân (N)

* * * *

0.9%

0.8%

16:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp (T)

* * * *

1.2%

0.8%

19:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

* * * * *

-0.1%

-1.1%

19:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ (T)

* * * * *

-0.1%

-1.2%

19:30

Mỹ

Giá nhập khẩu (T)

* * * *

-0.1%

-0.6%

21:00

Mỹ

Dự trữ kinh doanh (T)

* * * *

0.4%

0.4%

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu thô

* * * *

 

-5M

Image
icon
iconicon