Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 14/07/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:30

Anh

CPI (N)

*****

1.80%

2.20%

15:30

Anh

Phát biểu của Posen

****

 

 

15:30

Anh

CPI hạt nhân (N)

****

1.60%

1.60%

16:00

Châu Âu

Chỉ số ZEW của Đức

*****

48

44.8

16:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp

****

1.10%

-1.90%

16:00

Châu Âu

Chỉ số ZEW

****

44.3

42.7

19:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

*****

0.50%

0.50%

19:30

Mỹ

Chỉ số giá sản xuất (T)

*****

0.90%

0.20%

19:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ (T)

****

0.40%

0.50%

19:30

Mỹ

Chỉ số giá sản xuất hạt nhân (T)

****

0.10%

-0.10%

Image
icon
iconicon