Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 13/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 12/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

11:30

Nhật

Sản lượng công nghiệp điều chỉnh (T)

* * *

1.4%

1.4%

12:00

Nhật

Niềm tin hộ gia đình

* * *

40.9

40.5

14:00

Châu âu

GDP quý III tạm tính_Đức

* * * * *

0.8%

0.3%

14:45

Châu âu

Bảng lương phi nông nghiệp quý III_Pháp

* * * *

-0.2%

-0.7%

14:45

Châu âu

CPI (T)_Pháp

* * *

0.2%

-0.2%

14:50

Châu âu

GDP quý III tạm tính_Pháp

* * *

0.6%

0.3%

15:15

Thụy sỹ

PPI (T)

* * * *

0.1%

0.2%

16:00

Châu âu

GDP quý III tạm tính_Ý

* * *

0.8%

-0.5%

17:00

Châu âu

GDP quý III khảo sát

* * * *

0.6%

-0.2%

20:15

Châu âu

Phát biểu của Weber

* * * *

 

 

20:30

Canada

Cán cân thương mại

* * * * *

-1.6B

-2.0B

20:30

Canada

Doanh số xe mới (T)

* * *

0.1%

-0.3%

20:30

Mỹ

Cán cân thương mại

* * * * *

-31.8B

-30.7B

20:30

Mỹ

Giá nhập khẩu

* * * *

1.1%

0.1%

21:55

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng tạm tính (ĐH Michigan)

* * * *

71.1

70.6

21:55

Mỹ

Lạm phát kỳ vọng tạm tính (ĐH Michigan)

* * *

 

2.9%

22:30

Mỹ

Dự trữ khí đốt tự nhiên

* * *

17B

29B

23:30

Mỹ

Phát biểu của thành viên FOMC_Evans

* * * *

 

 

Image
icon
iconicon