Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 13/08/2010

 

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 13/08/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

13:00

Châu Âu

GDP của Đức (Q)

* * * * *

1.3%

0.2%

13:45

Châu Âu

Bảng lương phi nông nghiệp của Pháp

* * * *

0.3%

0.2%

13:45

Châu Âu

CPI Pháp (T)

* * *

-0.4%

0%

13:45

Châu Âu

GDP Pháp (Q)

* * *

0.4%

0.1%

14:15

Châu Âu

GDP (Q)

* * * *

0.7%

0.2%

16:00

Châu Âu

Cán cân thương mại

* * *

-2.3%

-3%

19:30

Mỹ

CPI hạt nhân (T)

* * * * *

0.1%

0.2%

19:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

* * * * *

0.3%

-0.1%

19:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ (T)

* * * * *

0.5%

-0.5%

19:30

Mỹ

CPI (T)

* * * *

0.2%

-0.1%

20:55

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng Michigan

* * * * *

69.4

67.8

21:00

Mỹ

Dự trữ bán buôn (T)

* * * *

0.3%

0.1%

 

Image
icon
iconicon