Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 13/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:00

Châu Âu

GDP tạm tính quý II_Đức

* * * * *

-0.30%

-3.80%

13:45

Châu Âu

GDP tạm tính quý II_Pháp

* * *

-0.50%

-1.20%

14:15

Thuỵ Sỹ

PPI (T)

* * * *

0.10%

0.00%

15:00

Châu Âu

Họp báo hàng tháng của ECB

* * * *

 

 

16:00

Châu Âu

GDP quý II

* * * *

-0.50%

-2.50%

19:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ hạt nhân

* * * * *

0.20%

0.30%

19:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ (T)

* * * * *

0.50%

0.60%

19:30

Mỹ

Số người thất nghiệp tuần trước

* * * * *

540K

550K

19:30

Mỹ

Giá nhập khẩu (T)

* * * *

-0.20%

3.20%

21:00

Mỹ

Dự trữ bán buôn

* * * *

-0.90%

-1.00%

21:30

Mỹ

Dự trự khí đốt tự nhiên

* * *

 

66B

Image
icon
iconicon