Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 12/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

8:00

Úc

Niềm tin tiêu dùng Westpac

* * * *

 

9.30%

8:30

Úc

Chỉ số tiền lương (Q)

* * * *

0.80%

0.80%

9:00

Tr.Quốc

Sản lượng công nghiệp (N)

* * * * *

11.50%

10.70%

9:00

Tr.Quốc

Doanh số bán lẻ (N)

* * *

15.10%

15.00%

11:30

Nhật

Sản lượng công nghiệp điều chỉnh (T)

* * *

2.40%

2.40%

12:00

Nhật

Báo cáo hàng tháng NHTW Anh

* * * *

 

 

13:45

Châu Âu

CPI (T) Pháp

* * *

-0.40%

0.10%

15:30

Anh

Số người thất nghiệp

* * * * *

25.5K

23.8K

15:30

Anh

Thu nhập trung bình quýII

* * * *

2.30%

2.30%

15:30

Anh

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

7.70%

7.60%

16:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp

* * * *

0.40%

0.50%

16:30

Anh

Phát biểu của quan chức BOE_ King

* * * * *

 

 

16:30

Anh

Báo cáo lạm phát của NHTW

* * * * *

 

 

19:30

Canada

Cán cân thương mại

* * * * *

-0.6B

-1.4B

19:30

Canada

NHPI (T)

* * * *

0.00%

-0.10%

19:30

Mỹ

Cán cân thương mại

* * * * *

-28.4B

-26.0B

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu

* * * *

 

1.7M

Image
icon
iconicon