Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 1/14/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 2/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

7:30

Úc

Số người thất nghip

* * * * *

10.2K

31.2K

7:30

Úc

Tỷ lệ thất nghip

* * * * *

5.8%

5.7%

19:45

Châu Âu

Công bố lãi suất

* * * * *

1.0%

1.0%

20:30

Châu Âu

Họp báo của ECB

* * * * *

 

 

20:30

Mỹ

Doanh số bán lẻht nhân (T)

* * * * *

0.3%

1.2%

20:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ

* * * * *

0.4%

1.3%

20:30

Mỹ

Số người thất nghiệp tuần trước

* * * * *

434K

434K

Image
icon
iconicon