Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

9:00

Tr.Quốc

Sản lượng công nghiệp

* * * * *

18.2%

16.1%

9:00

Tr.Quốc

CPI (N)

* * * *

0.5%

-0.5%

9:00

Tr.Quốc

Đầu tư vào tài sản cố định (N)

* * * *

33.1%

33.1%

9:00

Tr.Quốc

Họp báo của cục thống kê

* * * *

 

 

9:00

Tr.Quốc

PPI (N)

* * * *

-2.3%

-5.8%

9:00

Tr.Quốc

Doanh số bán lẻ (N)

* * *

16.6%

16.2%

12:00

Nhật

Niềm tin hộ gia đình

* * *

40.6

40.5

16:30

Anh

PPI đầu vào (T)

* * * * *

0.6%

2.6%

16:30

Anh

PPI đầu ra (T)

* * *

0.4%

0.2%

19:15

Châu âu

Phát biểu của chủ tịch ECB

* * * *

 

 

20:30

Canada

Chỉ số giá nhà mới (T)

* * * *

 

0.5%

20:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ hạt nhân (T)

* * * * *

0.5%

0.2%

20:30

Mỹ

Doanh số bán lẻ

* * * * *

0.6%

1.4%

20:30

Mỹ

Giá nhập khẩu (T)

* * * *

1.2%

0.7%

21:55

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng  (ĐH Michigan)

* * * * *

68.6

67.4

21:55

Mỹ

Lạm phát kỳ vọng (ĐH Michigan)

* * *

 

2.7%

22:00

Mỹ

Dữ trữ kinh doanh (T)

* * * *

-0.3%

-0.4%

Image
icon
iconicon