Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

All Day

Châu âu

Nghỉ lễ ngân hàng Pháp

 

 

 

16:30

Anh

Số người thất nghiệp

* * * * *

20.2K

20.8K

16:30

Anh

Chỉ số thu nhập trung bình (3T)

* * * *

1.5%

1.6%

16:30

Anh

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

8.0%

7.9%

17:30

Anh

Phát biểu của thống đốc BOE _King

* * * * *

 

 

17:30

Anh

Báo cáo lạm phát của BOE

* * * * *

 

 

All Day

Canada

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

All Day

Mỹ

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

Image
icon
iconicon