Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/08/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/08/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

6:01

Anh

Niềm tin tiêu dùng toàn quốc

* * * *

60

63

7:30

Úc

Niềm tin tiêu dùng Westpac

* * * *

 

11.1%

9:00

Trung Quốc

CPI (N)

* * * * *

3.3%

2.9%

9:00

Trung Quốc

Sản lượng công nghiệp (N)

* * * *

13.5%

13.7%

9:00

Trung Quốc

PPI (N)

* * * *

6.1%

6.4%

9:00

Trung Quốc

Doanh số bán lẻ (N)

* * *

07.7B

18.3%

12:00

Nhật

Báo cáo hàng thán của BOJ

* * * *

 

 

15:30

Anh

Thay đổi lao động

* * * * *

-17.4K

-20.8K

15:30

Anh

Chỉ số thu nhập bình quân

* * * *

1.1%

2.7%

15:30

Anh

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

7.8%

7.8%

16:30

Anh

Phát biểu của thống đốc BOE

* * * * *

 

 

16:30

Anh

Báo cáo lạm phát của BOE

* * * * *

 

 

19:30

Canada

Cán cân thương mại

* * * * *

0.4B

-0.5B

19:30

Mỹ

Cán cân thương mại

* * * * *

-42B

-42.4B

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu thô

* * * *

 

-2.8B

1:00

Mỹ

Ngân sách liên bang

* * * *

-167.6B

-68.4B

 

Image
icon
iconicon