Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 11/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

6:01

Anh

Giám sát doanh số bán lẻ BRC (N)

* * * *

 

1.40%

6:01

Anh

Cân bằng giá nhà RICS

* * * *

-9.80%

-18.10%

8:30

ÚC

Niêm tin thương mại NAB

* * * *

 

4

9:00

TrQuốc

Đầu từ vào tài sản cố định (N)

* * * *

34.20%

33.60%

CXĐ

Nhật

Cuộc họp NHTW

* * * *

 

 

CXĐ

Nhật

Công bố lãi suất

* * * *

0.10%

0.10%

CXĐ

Tr.Quốc

Cán cân thương mại

* * * * *

10.3B

8.3B

12:00

Nhật

Niềm tin hộ gia đình

* * *

39.2

37.6

13:00

Châu Âu

CPI (T) Đức

* * *

-0.10%

-0.10%

13:00

Châu Âu

WPI Đức (T)

* * *

0.10%

0.90%

CXĐ

Nhật

Họp báo của NHTW

* * * * *

 

 

13:45

Châu Âu

Cán cân ngân sách_Pháp

* * *

 

-88.7B

15:30

Anh

Cán cân thương mại

* * * *

-6.4B

-6.3B

15:30

Anh

DCLG HPI (N)

* * *

-11.80%

-12.50%

19:15

Canada

Lượng nhà khởi công

* * * * *

141K

141K

19:30

Mỹ

Năng suất phi nông nghiệp dự tính (Q)

* * * *

5.20%

1.60%

19:30

Image
icon
iconicon