Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 1/10/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 1/10/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

All day

Tr.Quốc

Nghỉ lễ ngân hàng

 

 

 

13:00

Châu âu

Doanh số bán lẻ (T)_Đức

* * * *

0.0%

0.7%

13:30

Úc

Chỉ số giá tổng hợp (N)

* * * *

 

-31.8%

15:00

Châu âu

PMI khu vực sản xuất

* * *

49.0

49.0

15:30

GBP

PMI khu vực sản xuất

* * * * *

50.2

49.7

15:30

GBP

Khảo sát điều kiện tín dụng

* * * *

 

 

16:00

Châu âu

Tỷ lệ thất nghiệp

* * * *

9.6%

9.5%

18:30

Mỹ

Cắt giảm việc làm (N)

* * *

 

-13.8%

19:30

Mỹ

Số người thất nghiệp

* * * * *

532K

530K

19:30

Mỹ

Chỉ số giá PCE hạt nhân (T)

* * * *

0.1%

0.1%

19:30

Mỹ

Chi tiêu cá nhân (T)

* * * *

1.2%

0.2%

19:30

Mỹ

Thu nhập cá nhân (T)

* * *

0.1%

0.0%

20:00

Mỹ

Phát biểu của Bernanke

* * * * *

 

 

21:00

Mỹ

ISM khu vực sản xuất

* * * * *

53.9

52.9

21:00

Mỹ

Doanh số nhà cũ (T)

* * * * *

0.9%

3.2%

21:00

Mỹ

Chi tiêu xây dựng (T)

* * *

-0.1%

-0.2%

21:00

Mỹ

Giá sản xuất ISM

* * *

66

65

21:30

Mỹ

Dự trữ khí đốt tự nhiên

* * *

62B

67B

Image
icon
iconicon