Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/01/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/01/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:45

Châu âu

Sản lượng công nghiệp (T)_Pháp

* * * *

0.4%

-0.8%

15:15

Thụy Sỹ

Doanh số bán lẻ (N)

* * * * *

1.9%

3.1%

20:15

Canada

Lượng nhà khởi công

* * * * *

161K

159K

20:30

Canada

Giấy phép xây dựng (T)

* * * * *

-2.6%

18.0%

22:30

Canada

Dự báo viễn cảnh nền kinh tế của BOC

* * * * *

 

 

Image
icon
iconicon