Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 1/09/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

8:00

Tr. Quốc

PMI khu vực sản xuất

* * * * *

 

53.3

8:30

Úc

Giấp phép xây dựng (T)

* * * * *

3.3%

9.3%

8:30

Úc

Tài khoản vãng lai

* * * *

-10.3B

-4.6B

9:30

Tr. Quốc

PMI khu vực sản xuất CLSA

* * * *

 

52.8

11:30

Úc

Công bố lãi suất

* * * * *

3.0%

3.0%

11:30

Úc

Biên bản họp bàn về lãi suất RBA

* * * * *

 

 

12:45

Thụy Sỹ

GDP (Q)

* * * *

-0.9%

-0.8%

13:00

Châu Âu

Doanh số bán lẻ (T)_Đức

* * * *

0.7%

-1.3%

13:30

Úc

Giá hàng hóa (N)

* * * *

 

-31.8%

14:30

Thụy Sỹ

PMI SVME

* * * *

47.1

44.3

14:55

Châu Âu

Tỷ lệ thay đổi thất nghiệp_Đức

* * * *

33K

-6K

15:00

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất

* * *

47.9

47.9

1st-4th

Anh

Chỉ số giá nhà toàn quốc (T)

* * * * *

0.5%

1.1%

15:30

Anh

PMI khu vực sản xuất

* * * * *

51.5

50.8

15:30

Anh

Cho vay ròng cá nhân (T)

* * * *

0.4B

0.4B

15:30

Anh

Chấp thuận cho vay thể chấp

* * *

51K

48K

16:00

Châu Âu

Tỷ lệ thất nghiệp_Đức

* * * *

9.5%

9.4%

21:00

Mỹ

ISM khu vực sản xuất

* * * * *

50.2

48.9

21:00

Mỹ

Doanh số nhà chờ bán (T)

* * * * *

1.7%

3.6%

21:00

Mỹ

Chi tiêu xây dựng (T)

Image
icon
iconicon