Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 10/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 10/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

13:00

Nhật

Đơn hàng công cụ máy móc (N)

* * *

 

-62.1%

14:00

Châu âu

CPI (T)_Đức

* * *

0.1%

0.1%

14:00

Châu âu

WPI (T)_Đức

* * *

0.2%

-0.2%

14:45

Châu âu

Sản lượng công nghiệp (T)_Pháp

* * * *

0.7%

1.8%

16:00

Châu âu

Sản lượng công nghiệp (T)_Ý

* * *

-4.2%

7.0%

16:30

Anh

Cán cân thương mại

* * * *

-6.1B

-6.2B

16:30

Anh

DCLG HPI (N)

* * *

-4.9%

-5.6%

17:00

Châu âu

Niềm tin kinh tế ZEW_Đức

* * * * *

55.2

56.0

17:00

Châu âu

Niềm tin kinh tế ZEW

* * * *

58.9

56.9

17:00

ANh

Chỉ số hàng đầu CB (T)

* * *

 

0.9%

21:15

Mỹ

Phát biểu của Lockhart

* * * *

 

 

22:00

Mỹ

Lạc quan kinh tế IBD/TIPP

* * *

50.3

48.7

22:05

Mỹ

Phát biểu của Yellen

* * * *

 

 

Image
icon
iconicon