Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 10/08/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 10/08/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

6:01

Anh

Doanh số bán lẻ BRC (N)

* * * *

 

1.2%

6:01

Anh

Giá nhà RICS

* * * *

5%

9%

8:30

Úc

Niềm tin kinh doanh NAB

* * * *

 

4

13:00

Châu Âu

CPI Đức (T)

* * *

0.2%

0.2%

13:45

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Pháp (T)

* * * *

-0.1%

1.7%

15:30

Anh

Cán cân thương mại

* * * *

07.7B

-8.1B

15:30

Anh

Giá nhà toàn quốc DCLG (N)

* * *

11.9%

11.0%

16:00

Anh

Chỉ số hàng đầu CB (T)

* * *

 

0.3%

19:15

Canada

Lường nhà đang xây

* * * * *

185K

193K

19:30

Canada

NHPI (T)

* * * *

0.3%

0.3%

19:30

Mỹ

Sản lượng phi nông nghiệp (Q)

* * * *

0.3%

2.8%

19:30

Mỹ

Chi phí cho 1 đơn vị lao động (Q)

* * * *

1.5%

-1.3%

21:00

Mỹ

Niềm tin kinh tế IBD/TIPP

* * *

45.6

44.7

21:00

Mỹ

Dự trữ bán buôn (T)

* * *

0.5%

0.5%

1:15

Mỹ

Biên bảng của FOMC

* * * * *

 

 

1:15

My

Công bố lãi suất

* * * * *

0.25%

0.25%

Image
icon
iconicon