Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 10/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

9:00

Tr.uốc

CPI (N)

* * * *

-1.60%

-1.70%

9:00

Tr.uốc

PPI (N)

* * * *

-8.30%

-7.80%

12:00

Nhật

Niêm tin kinh tế khảo sát

* * *

43.4

42.2

13:00

Nhật

Đơn đặt hàng công cụ, máy móc (N)

* * *

 

-72.80%

13:45

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp_Pháp (T)

* * * *

-0.10%

2.60%

Image
icon
iconicon