Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 10/07/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

Ngày 3

Tất cả

G8

****

 

 

13:45

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Pháp (T)

***

-0.10%

-1.40%

15:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Ý (T)

***

-0.80%

1.10%

15:30

Anh

PPI đầu vào (T)

****

0.80%

0.40%

15:30

Anh

PPI đầu ra (T)

****

0.30%

0.40%

18:00

Canada

Số người thất nghiệp

*****

-40.3K

-41.8K

18:00

Canada

Tỷ lệ thất nghiệp

*****

8.70%

8.40%

19:30

Canada

Cán cân thương mại

****

-0.5B

-0.2B

19:30

Mỹ

Cán cân thương mại

*****

-30.0B

-29.2B

19:30

Mỹ

Giá nhập khẩu (T)

****

1.80%

1.30%

20:55

Mỹ

Niềm tin tiêu dùng

****

71.1

70.8

20:55

Mỹ

Kỳ vọng lạm phát

***

 

3.10%

Image
icon
iconicon