Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 09/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 09/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

13:45

Thụy sỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

4.2%

4.1%

14:00

Châu âu

CPI (T)_Đức

* * *

-0.2%

-0.2%

14:00

Châu âu

Cán cân thương mại_Đức

* * *

10.4B

9.9B

14:45

Châu âu

Cán cân thương mại_Pháp

* * *

-2.3B

-1.8B

16:30

Anh

Cán cân thương mại

* * * *

-6.9B

-7.2B

18:00

Châu âu

Phát biểu của chủ tịch Duba_Weber

* * * *

 

 

19:30

Anh

Công bố ngân sách năm 2010

* * * * *

 

 

20:40

Mỹ

Phát biểu của thành viên FOMC_Duke

* * *

 

 

22:00

Mỹ

Dự trữ kinh doanh (T)

* * *

-0.6%

-0.9%

22:30

Mỹ

Dự trữ dầu

* * * *

0.7M

2.1M

 

Image
icon
iconicon