Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 09/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 09/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:00

Châu âu

Cán cân thương mại

* * *

11.8B

10.6B

16:30

Châu âu

Niềm tin đầu tư sentix

* * *

-11.2

-12.6

18:00

Châu âu

Sản lượng công nghiệp (T)_Đức

* * * *

1.2%

1.7%

20:15

Canada

Lượng nhà khởi công

* * * * *

157K

149K

 

Image
icon
iconicon