Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 09/09/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:00

Châu Âu

CPI Đức

* * *

0.2%

0.2%

13:00

Nhật

Đơn hàng máy móc

* *

 

-72.3%

15:30

Anh

Cán cân thương mại

* * *

-6.3B

-6.5B

19:00

Mỹ

Phát biểu của FOCM

* * *

 

 

19:15

Canada

Doanh số nhà mới

* *

134K

138K

Cả ngày

 

Cuộc họp của OPEC

* * * *

 

 

Image
icon
iconicon