Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 09/08/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 09/08/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

6:50

Nhật

Tài khoản vãng lai

* * *

1.44T

0.9T

8:30

Úc

Vay mua nhà (T)

* * * * *

-2.1%

1.9%

13:00

Châu Âu

Cán cân thương mại

* * *

12.4B

10.6B

15:30

Châu Âu

Niềm tin của giới đầu tư Sentix

* * *

2.4

-1.3

 

Image
icon
iconicon