Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 08/9/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 08/9/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

8:30

Úc

Niềm tin thương mại NBA

* * * *

 

10

12:00

Nhật

Niêm tin kinh tế khảo sát

* * *

43.1

42.4

12:45

Thụy Sỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

4.1%

3.9%

13:00

Châu Âu

Cán cân thương mại_Đức

* * *

11.2B

11.0B

15:30

Anh

Sản lượng sản xuất (T)

* * * * *

0.3%

0.4%

15:30

Anh

Sản lượng công nghiệp (T)

* * *

0.3%

0.5%

17:00

Châu âu

Sản lượng công nghiệp (T)_Đức

* * * *

1.6%

-0.1%

19:30

Canada

Giấy phép xây dựng (T)

* * * * *

0.5%

1.0%

21:00

Anh

Ước tính GDP từ NIESR

* * * *

 

-0.4%

Image
icon
iconicon